CENIK NAJEMA PROSTOROV

V KS Lesce

KRAJEVNA SKUPNOST LESCE

Krajevna skupnost Lesce, Alpska cesta 58, 4248 Lesce
T: +386 4 531 83 39

e-mail: info@lesce.si

Davčna številka: SI 89822412
Matična številka: 5018641000

Uradne ure:

Ponedeljek 7.00 – 13.00

Sreda (Predsednica Sveta KS Lesce) 17.00-19.00

CENIK ZA POKOPALIŠČE

2024

V KS Lesce

Statut KS Lesce objava v uradnem listu

PROSTORSKO RAZVOJNE USMERITVE KSL 7 Z GRAFIKO 050219

PROSTORSKO RAZVOJNE USMERITVE KSL 7 Z GRAFIKO 050219

ČLANI SVETA KS LESCE 2022-2026

Špela Globočnik
predsednica Sveta KS Lesce in predstavnica Odbora KS Občine Radovljica Urejanje prostora in urbanizem, finance

Dacarjeva ulica 31, 4248 Lesce

spela.globocnik@lesce.si

031 635 355

Branko Rupar
podpredsednik in Urejanje prostora in urbanizem

Hraše 15, 4248 Lesce

brupar01@gmail.com

041 616 055

Miha Gluščič
Komunalna dejavnost

Tovarniška ulica 23, 4248 Lesce

Andrej Jalen
Pokopališče in odnosi s cerkvijo

Hlebce 25, 4248 Lesce

Branko Nerat
Gospodarjenje z Družbenim Centrom

Boštjanova ulica 30A, 4248 Lesce

Jože Mlinarič
šport, šolstvo in otroško varstvo

Železniška ulica 1a, 4248 Lesce

Matej Burgar
Civilna zaščita Lesce

Hlebce 19A, 4248 Lesce

Zlatica Demšar
Varstvo okolja

Na Trati 15, 4248 Lesce

Planinšek Matjaž
Urejanje prostora in urbanizem

Rožna dolina 3a, 4248 Lesce

Mojca Bešter
Društva v KS

Studenčice 8a, 4248 Lesce

Kapus Franci
Gospodarjenje z Družbenim Centrom

Hraše 40, 4248 Lesce

Tajništvo KS Lesce: Boštjan Brelih
tajnik

Finžgarjeva 20, 4248 Lesce

Krajevna skupnost - Zapisniki sej 2022 - 2026

1. USTANOVITVENA SEJA: SVETA KS LESCE – 13.12.2022 ob 18,00 uri v sejni sobi KS Lesce

PDF

2. SEJA SVETA KS LESCE – 12.1.2023 ob 18,00 uri v sejni sobi KS Lesce

PDF

3. SEJA-IZREDNA SVETA KS LESCE – 9.2.2023 ob 18,00 uri v sejni sobi KS Lesce

PDF