KRAJEVNA SKUPNOST LESCE

Krajevna skupnost Lesce, Alpska cesta 58, 4248 Lesce
T: +386 4 531 83 39
M:+386 51 322 890
e-mail: info@lesce.si

Davčna številka: SI 89822412
Matična številka: 5018641000

Uradne ure:

Ponedeljek 7.00 – 15.00

Statut KS Lesce objava v uradnem listu

URL

CENIK NAJEMA PROSTOROV

V KS Lesce

URL

PROSTORSKO RAZVOJNE USMERITVE KLZ 7 Z GRAFIKO 050219

PROSTORSKO RAZVOJNE USMERITVE KLZ 7 Z GRAFIKO 050219

21012021 KS Lesce stališče do sooblikovanje izhodišč 2SD OPPN za Merkurjem v Lescah 1SD OPPN TNC 1 in 2 (del območja) OPPN Lesce Lipce

 

POVEZAVA

ČLANI SVETA KS LESCE 2018-2022

Tatjana Justin
predsednica Sveta KS Lesce in predstavnica Odbora KS Občine Radovljica Urejanje prostora in urbanizem, finance

Hlebce 1, 4248 Lesce

Matjaž Geršič
podpredsednik in pokopališče in odnosi s cerkvijo

Cesta na Lipce 4, 4248 Lesce

Miha Gluščič
varstvo okolja

Tovarniška ulica 23, 4248 Lesce

Boštjan Mulej
komunalna dejavnost

Studenčice 5, 4248 Lesce

Bojan Kristan
civilna zaščita

Hlebce 25 c, 4248 Lesce

Nataša Muhovec
šport, šolstvo in otroško varstvo

Hraše 25 c, 4248 Lesce

Rudolf Carotta
Rožna dolina 20, 4248 Lesce

Rožna dolina 20, 4248 Lesce

Zlatica Demšar
društva v KS Lesce

Na Trati 15, 4248 Lesce

Planinšek Matjaž
gospodarjenje z družbenim centrom

Rožna dolina 3a, 4248 Lesce

Globočnik Špela
kultura

Dacarjeva ulica 31, 4248 Lesce

Kapus Franci
komunalna dejavnost

Hraše 40, 4248 Lesce

Tajništvo KS Lesce: Boštjan Brelih
strokovni sodelavec

Finžgarjeva 20, 4248 Lesce

Krajevna skupnost - Zapisniki sej 2018 - 2022

1. USTANOVITVENA SEJA: SVETA KS LESCE – 13.12.2018 ob 18,00 uri v sejni sobi KS Lesce

PDF

2. SEJA SVETA KS LESCE -10.1.2019 ob 18,00 uri v sejni sobi KS Lesce

PDF

3. SEJA SVETA KS LESCE – 5.2.2019 ob 20,15 uri v sejni sobi KS Lesce

PDF

4. SEJA SVETA KS LESCE –  21.3.2019 ob 18,00 uri v sejni sobi KS Lesce

PDF

5. SEJA SVETA KS LESCE 30.5.2019 ob 18.00 uri v sejni sobi KS Lesce

PDF

6. SEJA SVETA KS LESCE 12.9.2019 ob 18.00 uri v sejni sobi KS Lesce

PDF

7. SEJA SVETA KS LESCE 12.12.2019 ob 18.00 uri v sejni sobi KS Lesce

PDF

8. SEJA SVETA KS LESCE 23.1.2020 ob 18.00 uri v sejni sobi KS Lesce

PDF

9. DOPISNA SEJA SVETA KS LESCE 16.3. DO 20.3.2020 KS Lesce

PDF

10. DOPISNA SEJA SVETA KS LESCE 25.4. DO 26.4.2020 KS Lesce

PDF

11. SEJA SVETA KS LESCE 21.5 .2020 v sejni sobi KS Lesce

PDF

12. SEJA SVETA KS LESCE 10.9 .2020 v dvorani KS Lesce

PDF

13. SEJA SVETA KS LESCE 14.10.2020 v prostorih KS Lesce

PDF

14. SEJA SVETA KS LESCE 10.12.2020 ob 18.00 uri virtualno, preko aplikacije Teams 

PDF

15. SEJA SVETA KS LESCE 20.1.2021 ob 18.00 uri virtualno, preko aplikacije Teams 

PDF

16. SEJA SVETA KS LESCE 17.3.2021 ob 18.00 uri virtualno, preko aplikacije Teams 

POSLOVNO POROČILO 2020 – dokument

PDF

17. SEJA SVETA KS LESCE 19.5.2021 ob 18.00 uri, v sejni sobi Krajevne skupnosti Lesce

PDF

18. SEJA SVETA KS LESCE 16.6.2021 ob 18.00 uri, v sejni sobi Krajevne skupnosti Lesce

PDF

19. SEJA SVETA KS LESCE 15.7.2021 ob 18.00 uri, v sejni sobi Krajevne skupnosti Lesce

PDF