Hortikulturno turistično društvo Lesce vas vabi na poučno
predavanje, o rezi sadnih in okrasnih dreves, ki ga bo vodil domačin
Dr. Jan Bizjak, uni. dipl. agr.

Predavanje bo v sredo 21. Februarja 2024 v Čebelarskem centru v Lescah ob 17.uri.

Lepo vabljeni!

Pravilna rez sadnih (in okrasnih) rastlin – ključ za čudovito cvetenje, dobro
rodnost in zdravje rastlin

Rez poleg pravilnega gnojenja predstavlja najpomembnejši ukrep za zdravje rastlin, bujnost cvetenja
ter kvaliteto njihovih sadežev. Rez je zelo enostavna, če se le držimo zakonitosti fiziologije in rasti
sadnih dreves ter ne ponavljamo vsakoletnih napak.

Na predavanju bo Dr. Jan Bizjak s slikovitimi fotografijami dreves pred in po opravljeni rezi prikazal, kako lahko z
vzgojitveno rezjo na začetku ter pomladitveno v nadaljevanju pri sadnih in okrasnih drevesih sami
(po)skrbimo za lepše cvetenje in bolj zdrave ter kvalitetne plodove. Opozoril bo na najpomembnejše
napake, s katerimi »vrtičkarji« drevesa in grme hitro spravijo iz ravnovesja, s čimer padejo v začaran
krog prebujne rasti in premajhne rodnosti, iz katere kasneje ne najdejo več izhoda.
Poleg vzgojne si bomo ogledali še tehniki umiritvene ter oživitvene (pomlajevalne) rezi, ki ju na svojih
vrtovih za uspešno vzpostavitev ravnovesja rasti in spodbuditev rodnosti lahko uporabite pri prebujno
rastočih oz. starejših/slabše vitalnih/rodnih drevesih…