V občini Radovljica smo v letu 2016 začeli projekt Oživimo srce, katerega cilj je povečati možnost preživetja ob srčnem zastoju na območju naše občine. Projekt zajema usposabljanje prvih posredovalcev in laikov ter vzpostavitev mreže javno dostopnih avtomatskih defibrilatorjev. V projektu poleg občine, Zdravstvenega doma Radovljica in Rdečega križa Slovenije – Območnega združenja Radovljica sodelujejo tudi druge organizacije, vključene v sistem zaščite in reševanja. Med njimi so vsa prostovoljna gasilska društva v občini, Gasilska zveza Radovljica, Društvo GRS Radovljica, štab civilne zaščite in kranjska izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje.

Lokacije javno dostopnih defibrilatorjev:

Begunje – turistično-informacijski center – avtobusna postaja
Begunje – Elan – vratarnica
Brezje – Romarski urad
Češnjica – št. 9 (Jeglič)
Hlebce – gasilski dom
Hraše – št. 21 (Derling)
Kamna Gorica – gasilski dom
Kropa – zdravstvena postaja
Lancovo – gasilski dom
Lesce – Jur bar
Lesce – Oštarija Moskva
Lesce – gostišče Tulipan
Lesce – OŠ F. S. Finžgarja Lesce
Lesce – Kmetijsko gozdarska zadruga Sava z.o.o. Lesce, Rožna dolina 50
Ljubno – gasilski dom
Mošnje – kulturni dom
Poljče – Natov center odličnosti
Podnart – gasilski dom
Posavec – vrtec
Praproše – gospodarsko poslopje kmetije pri Miklnu
Radovljica – Občina Radovljica
Radovljica – Vurnikov trg – picerija Matiček
Radovljica – Linhartov trg – župnišče
Radovljica – Gorenjska cesta – Gorenjska banka
Slatna – gasilski dom
Srednja Dobrava – gasilski dom
Studenčice – trgovina Flis