V marcu 2021 smo izdali publikacijo, oziroma krajevni časopis Naše Lesce, v katerem smo opisali aktualno problematiko v KS Lesce.

Na publikacijo Naše Lesce nam je župan Občine Radovljica čez dva meseca odgovoril s pismom. Po našem mnenju župan ni bil popolnoma objektiven v svojem pismu, zato smo pripravili dokument Stališča do komentarjev Občine Radovljica. V dokumentu je opisano s kakšnimi razvojnimi, prostorskimi in prometnimi izzivi se soočamo v KS Lesce. Mislimo, da si krajani zaslužijo, da so objektivno obveščeni in zato objavljamo vse dokumente.

Kot alternativa neuspešnemu reševanju problematike s strani Občine Radovljica in ker imamo državljani Republike Slovenije pravico, da se samostojno odločamo o združevanju v občine, smo pripravili dokument v katerem opisujemo kakšna bi bila Občina Lesce – Begunje, če bi se krajani obeh KS seveda za to odločili na referendumu. Predstavitveni dokument si lahko preberete tukaj. Za lažje razumevanje vsebine smo pripravili tudi predstavitveni video. V predstavitvi predstavljamo zakaj mislimo, da je Občina Lesce – Begunje dobra opcija, kakšni so pogoji in postopek za ustanovitev ter kakšna občina bi to bila za občane.

Seznam dokumentov s povezavami:

Za vsa vprašanja vezana na ustanavljanje Občine Lesce – Begunje smo vam na voljo na naslovu ko.lescebegunje@gmail.com . Potrudili se bomo, da na vaše sporočilo čimprej odgovorimo.