obveščamo vas o sledeči zapori ceste:

V sklopu nadgradnje železniške proge Lesce – Jesenice bo v terminu od
24.5.2021 do 31.7.2021 izvedena delna oziroma občasna popolna zapora
občinske ceste LC 348033 Lesce-stara državna c. na nivojskem železniškem
prehodu v naselju Lesce.

Delna zapora se bo izvajala fazno (zapora leve in desne polovice vozišča) in
bo vzpostavljena dnevno od 0:00 do 24:00 ure. V prometnih konicah je
predvideno ročno urejanje prometa.

V določenih primerih, del na nivojskem železniške prehodu ni mogoče izvesti
pod delno zaporo. V teh primerih se vzpostavi občasna popolna zapora do 90
minut. Občasna popolna zapora se bo izvajala po potrebi med 07:00 in 19:00
uro.